VIZIL (SKELETIRANA) PROTEZA ZA ZUBE

Vizil proteze za zube se koriste u slučaju kada postoji krezubost tako raspoređena da je nemoguće popuniti bezubo polje fiksnim protetskim nadoknadama (krunicama). Na primer, postoji 6 frontalnih (prednjih) zuba, a ne postoje zubi u bočnoj regiji. Tada se problem bezubog bočnog polja moze rešiti ili ugradnjom implantata, ili stavljanjem vizil proteze u kombinaciji sa keramičkim krunicama na prednjim zubima.


Pozovite i zakažite termin

vizil proteze

Vizil (skeletirana) proteze za zube se sastoje iz metalnog luka koji ide preko nepca i povezuje dve strane proteze, a na bočnim stranama se nalazi veza koja povezuje protezu sa fiksnom protetskom nadoknadom (mostom). Veza izmedju proteze za zube i mosta mogu biti:

  • atečmeni
  • klizači
  • kukice

Klizači su estetski odlično rešenje jer se spoj proteze za zube i mosta ne vidi i zubni niz izgleda potpuno prirodno. Kukice su sa finansijske tačke bolje rešenje, ali estetski manje prihvatljive jer se vidi deo metala (kukice) na mestu gde se proteza povezuje sa mostom. Proteza se skida povremeno, samo da bi se očistila i odmah vraća. Kombinacija vizila sa fiksnom protetskom nadoknadom (mostom) je odlično rešenje koje pruža pacijentu komfor i maksimalan estetski učinak, a i sa finansijske strane je potpuno opravdana.

Vizil proteze
Vizil proteze

Savršen odnos cene i kvaliteta vizil proteza

U stomatološkoj ordinaciji Vuković cena vizil proteze iznosi 500 evra ( u dinarskoj protivvrednosti ).

Pozovite i zakažite termin

Vizil proteza u stomatološkoj ordinaciji Vuković

U stomatološkoj ordinaciji Vuković vizil ili skeletirane proteze za zube radi naš stručni tim stomatologa- spec. dr Blažo Vuković i spec. dr Marija Vuković Stevanov. Ukoliko imate bilo kakav problem sa zubima zakažite termin. Mi brinemo o vašem osmehu.

poziv
Zakažite pregled