DEVITALIZACIJA ZUBA

Kada bakterije dopru do samog zubnog živca, odnosno pulpe, pacijent počinje da oseća jak bol na celoj strani lica. Reč je o pulpitisu, koji se još naziva i upalom zubnog živca. U ovom slučaju jedino rešenje je devitalizacija zuba. 

Devitalizacija zuba je zapravo uklanjanje zubnog živca.

Devitalizacija zuba moze biti:

  • vitalna i
  • mortalna


devitalizacija zuba

Kod vitalne devitalizacije se odmah nakon uklanjanja karijesa i ulaska u komoru pulpe vrši mehaničko odstranjivanje živca, endodontskim iglicama i detaljno čišćenje i proširivanje kanala zuba. Bitno je da koliko god zub ima kanala, svi budu pronađeni i pravilno tretirani. Nakon mehaničkog uklanjanja upaljenog i oštećenog živca, u kanal se aplikuju paste koje smiruju zapaljenje i blagotvorno deluju na tkivo zubnih kanala. U nekim slučajevima, gde je zapaljenski proces uporan i nakon uklanjanja živca potrebno je u više navrata promeniti uloške sa pastom za smirenje i tek kada zub postane potpuno neosetljiv pristupa se definitivnom zatvaranju kanala. Konačno punjenje kanala se vrši gutaperkom i pastama za definitivnu opturaciju, preko koje se zub zbrinjava konzervativno - plombom, ili protetski - krunicom.

Mortalna devitalizacija podrazumeva da se odmah nakon ulaska u kanale ne uklanjaju živci mehanički, već se na ulasku u svaki kanal aplikuje pasta za umrtvljivanje zubnog živca. Ta pasta stoji nekoliko dana, izazivajuci potpuno umrtvljivanje živca. Nakon toga se zub čisti, uklanjaju se ostaci umrtvljene pulpe i paste i vrši se definitivno punjenje zuba na isti način kao i kod vitalne devitalizacije.


Zakažite termin

Devitalizacija zuba u stomatološkoj ordinaciji Vuković

U stomatološkoj ordinaciji devitalizaciju zuba radi naš stručni tim stomatologa- spec. dr Blažo Vuković i spec. dr Marija Vuković Stevanov. Zakažite pregled i brigu o zdravlju vaših zuba prepustite nama. 
devitalizacija zuba- dr Blažo Vuković

Spec. Dr Blažo Vuković

devitalizacija zuba- dr Marija Vuković stevanov

Spec. Dr Marija Vuković Stevanov

poziv
Zakažite pregled