Protetski radovi - Galerija

Kompleksan hiruško-protetski rad

Nakon izvršene režanj operacije desni (MWRO), postavke dva implanta na neophodnim pozicijama i podizanja gornjoviličnog sinusa,izvrsena je protetska rehabilitacija metalo keramickim mostovima.

Pacijent br.1: Kompleksan protetski rad-Pre
Pacijent br.1: Kompleksan protetski rad-Pre

Postavljanje metalokeramičkih krunica

Nakon izvrsene režanj operacije desni, posle 2 meseca su izbrušeni preostali zubi i definitivno postavljeni fiksni protetski radovi u obe vilice. 

Pogledajte slike-pre i posle.

Pacijent br.1: Postavljanje metalokeramičkih krunica-Pre
Pacijent br.1: Postavljanje metalokeramičkih krunica-Pre

Postavljanje mealokeramičkih krunica na jednoj vilici

Pogledajte slike-pre i posle.

Pacijent br.1: Izgled vilice pre postavljanja metalokeramičke krunice
Pacijent br.1: Izgled vilice pre postavljanja metalokeramičke krunice

Postavljanje bezmetalnih krunica

Kompleksan hirusko protetski rad nakon izvršene režanj operacije desni, izvršena je protetska rehabilitacija bezmetalnim krunicama.

Pogledajte slike-pre i posle.

Pacijent br.1: Bezmetalne krunice-Pre
Pacijent br.1: Bezmetalne krunice-Pre

Kombinacija metalokeramičkih mostova i vizil proteze

Pogledajte slike-pre i posle.

Urodjena anomalija siroka jedinica resena cirkon krunama

Pogledajte slike-pre i posle.

poziv
Zakažite pregled