BOLESTI ZUBA

Konzervativna stomatologija se bavi lečenjem bolesti zuba, tj. zuba oštećenih karijesom i svim komplikacijama, ukoliko se karijes na vreme ne izleči. To podrazumeva sledeća oboljenja zuba:

  • karijes
  • pulpitis (upala živca)
  • gangrenu i
  • parodontitis
Zakažite pregled

bolesti zuba

Karijes zuba nastaje usled dejstva bakterija i njihovih produkata i toksina na površinu zuba, tj. gleđ. U fisurama zuba (prirodni useci na griznoj površini zuba) se zadržavaju ostaci hrane. Ukoliko je hrana bogata šećerima, kao i ukoliko je lepljiva i teško se uklanja pljuvačkom sa površine zuba (karamele, lizalice, bombone, smoki), a zubi se ne očiste mehanički četkicom, dolazi do stvaranja idealne podloge za razmnožavanje bakterija, koje su i inače stalno prisutne u usnoj duplji. Kolonije bakterija imaju neophodan izvor hrane, šećere, za sopstveni rast i razmnožavanje, a istovremeno nema šta da ih ukloni pa se nesmetano nakupljaju u mikroprostorima na površini zuba. Produktima svog metabolizma one stvaraju kiselu sredinu i čim ph padne ispod 5,5 dolazi do demineralizacije gleđi, odnosno razlaganja minerala iz kojih je gleđ sastavljena i stvaranja prvo mikro a zatim i većih karijesnih lezija.

upala živca


Karijesna lezija je je oštećenje na površini zuba koje, ukoliko se ne sanira na vreme, može preći u zapaljenje živca, tj. pulpitis. Karijesna lezija se efikasno sanira (u što ranijoj fazi, to bolje) kompletnim uklanjanjem izmenjene gleđi i dentina „do u zdravo“, pri čemu se maksimalno poštuju principi preparacije zuba. Nastali prostor nakon uklanjanja izmenjenog zubnog tkiva (gleđi i dentina) popunjava se prvo podlogama koje štite zub od termičkih i drugih nadražaja, a zatim kompozitom. Kompozit je materijal koji sačinjava belu (kompozitnu) plombu i vrlo je bitno da se koristi kvalitetan kompozit. U stomatološkoj ordinaciji Vuković plombe se izrađuju od najkvalitetnijih kompozita, brenda espe3m filtek, koji garantuju postojanost i vrhunski estetski učinak.Ukoliko se karijes ne ukloni na vreme, dalje napredujući razara se zubno tkivo (dentin) i bakterije se sve više približavaju komori pulpe, odnosno živcu zuba. Kada zub postane osetljiv na termičke nadražaje (hladno, toplo), kao i na dodir, znači da je sloj zubnog tkiva toliko razoren da se nadražaji prenose direktno do živca. Ukoliko je bol u zubu oštar i kratkotrajan, postoji velika verovatnoća da karijes nije oštetio samu komoru pulpe, već je došao izuzetno blizu, pa se pravilnim tretmanom može ukloniti. a da ne dođe do devitalizacije (uklanjanja živca zuba).

karijes

Tada se na površinu preostalog, tankog sloja dentina aplikuje sloj kalcijuma, koji pospešuje stvaranje tzv. tercijarnog dentina (novonastalo zubno tkivo). Uloga kalcijuma je ogromna, jer stimuliše odontoblaste (ćelije zadužene za proizvodnju dentina) da proizvode novo zubno tkivo i podebljavaju sloj dentina oko same komore pulpe, čime se stvara prirodni idealan sloj koji izoluje zubni živac od nadražaja iz usne duplje (toplo, hladno, dodir) i zub prestaje da bude osetljiv. Za ovaj proces je potrebno najmanje tri nedelje, a nakon toga se proverava osetljivost, pa se kalcijum ili aplikuje ponovo ili se zub definitivno zatvara plombom (ako je zub potpuno neostljiv).

Zakažite pregled

pulpitis

Terapija paradontitisa

Terapija paradontitisa je kompleksnija, jer je i bolest dalje napredovala. Bakterije i njihovi produkti su prodrli preko vrha korena u okolno tkivo i kost i pošto više nemaju kuda da se šire, vrše pritisak na okolinu, što se naročito oseća pri zagrižaju. Kada pacijent zagrize, zub se ne može prirodno potisnuti prema alveoli, jer se tu sada nalaze bakterijski produkti i gnojna sekrecija i neprirodno ispunjavaju prostor potreban za ugibanje korena. Vrši se pritisak na tkivo izazivajući bol pri zagrizu. Ukoliko se gnojna sekrecija probije kroz kost i nađe svoj put ka spoljašnjosti, gnoj izlazi u usnu duplju preko kanala koji se zove fistula i nalazi se iznad vrha korena zuba. Pražnjenjem ove fistule tkivo se oslobadja pritiska, pa i bol prestaje, ali infekcija i dalje postoji i treba je obavezno ukloniti. Pražnjenjem ove fistule tkivo se oslobadja pritiska, pa i bol prestaje, ali infekcija i dalje postoji i treba je obavezno ukloniti. 

Takođe, ukoliko gnojna sekrecija ne pronađe svoj put ka spoljasnjosti, može nastati otok, koji nekada može porasti toliko da čak ugrozi i rad okolnih organa (delimično zatvoreno oko, onemogućeni govor, žvakanje, gutanje). U svakom slučaju, terapija je hirurška kombinovana sa endodontskom. Moraju se detaljno očistiti i napuniti svi kanali i hirurški odstraniti infekcija sa vrha korena i okolnog tkiva „do u zdravo“ i ova intervencija se zove apiktomija (resekcija). Kompletan proces je potrebno kvalitetno i temeljno uraditi sa obe strane i konzervativne i hirurške, a takvu uslugu će Vam pouzdano pružiti stomatološka ordinacija Vuković.

Pulpitis

U slučaju da se javi konstantan intenzivan bol, nezavisan od bilo kakvog nadražaja, koji zrači na celu stranu lica tako da pacijent često ne ume da odredi koji zub boli, a može se i pojačavati na nadražaje (toplo, hladno, dodir, zagrižaj) to znači da su bakterije iz karijesne lezije prodrle u komoru pulpe i došle do zubnog živca. Pulpa, tj. zubni živac, biva oštećen bakterijama i njihovim toksinima i reaguje na nadražaje iz usne duplje, izazivajući karakterističan oštar intenzivan bol zuba ili čak cele polovine lica. Ovakvo stanje se naziva pulpitis, ili upala zubnog živca.

Kada bolest dođe u ovu fazu, jedini lek oštećenog zuba jeste devitalizacija zuba, tj. uklanjanje pulpe (zubnog živca). Zatim se sprovodi adekvatan endodontski tretman, koji podrazumeva detaljno čišcenje kanala korena zuba endodontskim iglicama, ispiranje kanala, aplikovanje pasti koje smiruju zapaljenje u unatrasnjosti kanala, u jednoj ili više faza i, kada zub postane potpuno neosetljiv, definitivno punjenje zubnih kanala.

Kompletan endodontski tretman, potpuno bezbolno, vrši se u stomatološkoj ordinaciji Vuković najsavremenijim pastama i veoma efikasnim lekovima za privremeno i definitivno zatvaranje zuba, čime se garantuje dugovečnost devitalizovanog zuba.


Zakažite pregled

Lečenje bolesti zuba u stomatološkoj ordinaciji Vuković

U stomatološkoj ordinaciji Vuković lečenje bolesti zuba radi naš stručni tim stomatologa- spec. dr Blažo Vuković i spec. dr Marija Vuković Stevanov. Pozovite nas i zakažite svoj termin već danas. 
poziv
Zakažite pregled