resekcija

Apikotomija: Priprema, operacija zuba i postoperativni tok

26.01.2016 Komentari: 0

Apikotomija: Priprema, operacija zuba i postoperativni tok

Operacija zuba je relativan i širok pojam, jer podrazumeva nekoliko potpuno različitih hirurških intervencija, koje su indikovane u različitim situacijama i sprovode se na osnovu datog slučaja.