parodontopatija

Parodontopatija: uzroci, tok i terapija

08.05.2019 Komentari: 0

Parodontopatija: uzroci, tok i terapija

Parodontopatija je progresivno degenerativno oboljenje potpornog tkiva zuba (parodoncijuma), koje za posledicu ima klaćenje, migraciju i ispadanje zuba u terminalnoj fazi.