Režanj operacija

Ovaj zahvat podrazumeva radikalno uklanjanje patološki izmenjenog vezivnog tkiva parodoncijuma dok se ne dođe do kosti, sa koje se, specijalnim instrumentima, uklanjaju subgingivalni konkrementi (tvorevine poreklom iz kamenca sa nataloženim bakterijama i njihovim produktima koji vrše direktnu razgradnju kosti).

 

Tok operacije

 

Režanj operacija praktično dolazi „do u zdravo“ i svi uzročnici koji vode daljem razaranju parodoncijuma (tkivo koje vezuje zub za zubnu čašicu) se u potpunosti uklanjaju. Potom se u koštane defekte, koji su nastali kao posledica razaranja parodoncijuma, aplikuje veštačka kost u mikrogranulama, tako da ispuni sve defekte. Preko granula veštačke kosti stavljaju se specijalne membrane koje sprečavaju eventualno ispadanje granula i zadržavaju ih da ostanu u defektima.

Režanj operacija

Veštačka kost i membrane koje se koriste u stomatološoj ordinaciji Vuković su najvišeg kvaliteta po svim svetskim standardima, biokompatibilna sa ljudskim organizmom i ne izazivaju alergijske reakcije, niti ih organizam odbacuje. Veštačka kost ima dvojaku ulogu.

 

  1. Popunjava defekte u matičnoj (ljudskoj) kosti i vremenom srasta sa njom u potpunosti čineći je čvršćom i kompaktnijom.
  2. Veštačka kost stimuliše osteogenezu (stvaranje prirodne kosti) tako što podstiče ćelije ljudskog organizma, osteoklaste i osteoblaste na proizvodnju novih ćelija ljudske kosti - osteocita

 

Na taj način se stvara nova kost i zato je režanj operacija primarna terapija u lečenju uznapredovale parodontopatije. Nakon radikalnog čišćenja konkremenata, aplikovanja granula veštačke kosti i membrana, režanj se vraća na svoje mesto i zašiva veoma precizno, uz aplikovanje specijalnog hiruškog zavoja na mestima gde je potrebno. Pacijent je sve vreme, do skidanja konaca, na antibiotskoj terapiji. Konci se skidaju nakon 7 dana, a za to vreme je oralna higijena otežana, ali je treba sprovoditi koliko je god moguće.

 

Više od 25 godina iskustva u izvođenju režanj operacije

 

U stomatološkoj ordinaciji Vuković, režanj operacije se izvode preko 25 godina izuzetno uspešno, o čemu svedoče brojna iskustva prezadovoljnih pacijenata. Ukoliko imate problem ove vrste, dođite kod nas i naš stručni tim će rešiti Vaš problem na najbolji način i maksimalno izaći u susret vašim željama i zahtevima.

 

Tu smo da pronađemo i primenimo najbolje rešenje za vas. Kontaktirajte nas i nećete pogrešiti.
+381 11 24 62 040
info@ordinacijavukovic.rs