Protetika

Nedostajući zub ili više zuba pored estetskih gotovo po pravilu izazivaju i niz drugih problema, kao što su otežano žvakanje, disanje ili govor. Posledično, ovo dalje dovodi do problema pri varenju.

Bezubost dovodi i do oštećenja vilične kosti i viličnog zgloba, a u estetskom smislu potpuno deformiše donji deo lica.

Usled nedostatka jednog zuba, ostali zubi mogu da se pomeraju ka tom praznom prostoru, pa se time otežavaju svi kasniji protetski radovi.

Savremena zubna protetika nam omogućava da svojim pacijentima omogućimo nadoknade izgubljenih zuba koji i u estetskom i u funkcionalnom smislu mogu da nadomeste nedostatak jednog ili više zuba.

 

Proteze za zube

 

U skladu sa stanjem zuba svakog pacijenta i u skladu sa vašim željama, stomatološka ordinacija Vuković predlaže i primenjuje najbolja rešenja za svaki pojedinačni slučaj. Protetski radovi mogu da budu:

 

  • fiksni (mostovi)
  • mobilni (proteze)
  • kombinovani (mostovi i proteze)

Prema tome, da li je potrebno napraviti nadoknadu za sve zube u vilici, ili samo za pojedine zube, proteze mogu da budu parcijalne i totalne.

Uzimajući u obzir sve relevantne faktore, a u slučaju da je neophodno izraditi proteze za zube, u našoj ordinaciji je moguće dobiti:

 

  • Imedijatne proteze za zube
  • Parcijalne akrilatna proteze
  • Totalne akrilatne proteze (mogu biti i ojačane titanijumskom mrežicom)
  • Parcijalne skeletirane proteze za zube (sa klizačima, atačmenima ili kukicama)

 

Akrilatne proteze


Idealne su za potpunu bezubost, a mogu biti odlično rešenje i za mnoge druge slučajeve. Naročito su popularne totalne akrilatne proteze ojačane titanijumskom mrežicom, koja značajno povećava njihovu otpornost.

Finansijski aspekt ih čini veoma traženim, jer su pristupačno, a dugotrajno rešenje. Estetski su takođe odlično rešnje i zadovoljavaju vrlo visoke kriterijume.

 

Skeletirane proteze

 

Skeletirane proteze su mobilne protetske nadoknade i kombinuju se sa fiksnim protetskim nadoknadama (mostovima). Njihova prednost je osećaj prirodnosti (za razliku od totalnih gde postoji osećaj stranog tela, na koji se pacijent vremenom navikne), jer je na minimum sveden osećaj stranog tela.

Mogu se povezati sa mostovima (fiksnim nadoknadama) preko atečmena, klizača ili kukica. Klizači su estetski besprekorno rešenje, jer se ne vide. Koji god tip veze da se koristi: klizači, atečmeni ili kukice, proteze se mogu skidati i čistiti.

 

Metalne i bezmetalne krunice za zube

 

Krunice su svojevrsne navlake za zube koji su oštećeni, a koriste se i u slučaju krezubosti kada je potrebno izbrusiti susedne zube (oko bezubog polja), čak iako su potpuno zdravi, da bi se obezbedio potpuni zubni niz. Više povezanih krunica čini most (fiksnu protetsku nadoknadu). Most je najkomforniji vid nadoknade nedostajućih zuba, jer se sile pritiska prenose preko korenova preostalih zuba na kost, kao što je to slucaj sa prirodnim zubima, i pružaju potpuno prirodan osećaj pri žvakanju.

Krunice se stavljaju na prirodne zube i po izgedu su im potpuno identične. Koriste se u situacijama:

 

  • kada je zub polomljen
  • kada je problem prevelik da bi se rešio plombiranjem
  • u slučaju kada potrebno zaštiti zub nakon neke intervencije


Pre postavljanje krunice za zube, potrebno je odraditi pripremu, to jest brusiti zub i prilagoditi njegov oblik tako da navlaka može da se postavi. Na osnovu otiska zuba, pravi se odgovarajuća krunica koja je po obliku istovetna pravom zubu.

U našoj ordinaciji pacijenti mogu dobiti bezmetalne ili metalokeramičke krunice.

Metalokeramika je rasprostranjen materijal, najviše iz finansijskih razloga, a estetski je vrlo dobar. Podrazumeva kapicu od metala na kojoj se modeluje kermika.

Bezmetalna keramika je materijal novije generacije, funkcionalno podjednako dobar kao i metalokeramika, a estetski savršeno rešenje, koje nudi apsolutnu prirodnost u izgledu nadoknada. Podrazumeva kapicu od cirkonijuma (materijal bele boje) na kojoj se modeluje keramika.

 

Podlaganje i reparatura proteza za zube

 

U našoj ordinaciji brzo i efikasno možete rešiti svoje probeme sa protezama. Bilo da dođe do pucanja proteze i da je potrebno njeno lepljenje ili je potrebna reparatura zbog toga što je proteza počela da „šeta“ u ustima, mi ćemo rešiti problem veoma brzo i bez neprijatnosti za pacijenta.

 

Bilo koja od naših usluga da vam je potrebna, bez ustručavanja nas kontatirajte putem telefona ili nam pišite ovde.

 

Telefon: +381 11 24 62 040