Ortodontski aparati

U ortodontskoj terapiji se koriste dva tipa aparata:


Mobilne aparate pacijent može sam da postavlja i skida, a u skladu sa preporukama stomatologa. S druge strane, fiksne proteze može da postavi i skida samo stomatolog.

 

Fiksne proteze mogu da imaju metalne ili keramičke bravice.

 

Kada je potrebno da se nose ortodontski aparati?

 

Dijagnoza malokluzije (poremećen položaj i raspored zuba i vilica) donosi se na osnovu kliničkog pregleda i profilnog i ortopantomografskog snimka, a nakon analize pravi se plan ortodontske terapije. U zavisnosti od uzrasta, ali i tipa malokluzije savetuje se mobilni ili fiksni ortodontski aparat.


MOBILNI ORTODONTSKI APARAT se nosi uglavnom kod dece kada se u odredjenom trenutku razvoja deluje na koštane strukture i vilice se šire, ili kada se nepravilan položaj zuba dovodi u pravilan. Kod njih je bitno vreme nošenja koje određuje ortodont, a ne nose se tokom jela i fizičkih aktivnosti. Mobilni ortodontski aparat se moze nositi vec od 6. godine, odnosno od nicanja prvih stalnih zuba.

 

FIKSNI ORTODONTSKI APARAT nema gornju starosnu granicu,a kod dece je idealno vreme od 13. godine, odnosno nakon nicanja drugih stalnih molara.