Svi Blog postovi

Prednosti i ograničenja savremene implantologije

25.04.2017 Komentari: 0

Prednosti i ograničenja savremene implantologije

Najprirodniju nadoknadu zuba čine zubni implantati. Nadoknade mogu biti fiksne ili mobilne i svaka ima svoje prednosti, ali i ograničenja. 

Koja je uloga matičnih ćelija zubne pulpe u regenerativnoj medicini?

03.03.2017 Komentari: 0

Koja je uloga matičnih ćelija zubne pulpe u regenerativnoj medicini?

Do oboljenja zubne pulpe dolazi usled akutnog ili hroničnog bola koji se može javiti usled karijesa koji se sve više proširuje ili usled oštećenja kruničnog dela zuba. Grana stomatologije koja je specijalizovana za lečenje zubnih pulpi naziva se endodoncija.